Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Anonimowa skrzynka na sygnały

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pojawiła się w korytarzu Szkoły Podstawowej w Opaciu „Anonimowa Skrzynka na Sygnały” .

  

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA SYGNAŁY

 

 1. Anonimowa skrzynka na sygnały ma za zadanie umożliwić rodzicom i uczniom sygnalizowanie zagrożeń i nieprawidłowości występujących bądź mogących wystąpić w Szkole Podstawowej w Opaciu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

2. Anonimowa skrzynka na sygnały znajduje się na dolnym  korytarzu szkoły  na ścianie obok szatni.

3. Anonimowa skrzynka nie służy  do składania skarg i zażaleń.

4. Skrzynka będzie otwierana codziennie w celu zapoznania się
z jej zawartością przez pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności  innego pracownika wyznaczonego przez dyrektora  szkoły.

5. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki na sygnały
i będzie przechowywana przez okres jednego roku szkolnego.

6. Z treścią sygnałów zostaje zapoznany dyrektor, który podejmuje decyzję mającą na celu rozwiązanie zasygnalizowanych problemów.