Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

 

1. mgr Ewa Marchewka - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

2. mgr Piotr Chochół - historia, informatyka, muzyka       

3. mgr Jolanta Czyżowicz - edukacja wczesnoszkolna

4. mgr Zofia Gawlak - wychowanie przedszkolne, EDB

5. mgr Elżbieta Gronkiewicz - matematyka kl. 5, 6, 7, 8

6. mgr Anna Kaszowicz - Rumińska  - język polski kl.  6, 7, 8, biblioteka

7. mgr Bogusława Ochońska - pedagog szkolny, język polski kl. 4, 5 

8. mgr Anna Ostalecka - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, matematyka kl. 4, geografia

9. mgr Sabina Rymarz - fizyka, technika, chemia

10. ksiądz mgr Piotr Sałek - religia (proboszcz parafii Bączal Dolny)

11. mgr Katarzyna Wierzgacz - język angielski

12. mgr Maria Witalis - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne kl. 4

13. mgr Karolina Kurowska - język niemiecki

14. mgr Iwona Szczerba - WDŻ

15. mgr Urszula Zagórska - wiedza o społeczeństwie

16. mgr Barbara Skuba - wychowanie fizyczne kl. 5, 6, 7, 8

17. mgr Kinga Sanokowska - przyroda kl. 4, 6, biologia kl. 5, 7, 8

18. mgr Elżbieta Wojdyła - wychowanie przedszkolne, religia, biblioteka

19. mgr Bogusława Kaleta - przyroda, wychowanie fizyczne, biologia [urlop]

 

Zespół wychowawców

 

klasa 0 - Zofia Gawlak

klasa II  -  Jolanta Czyżowicz

klasa III - Maria Witalis

klasa IV - Piotr Chochół

klasa V - Bogusława Ochońska

klasa VI - Katarzyna Wierzgacz

klasa VII -Elżbieta Gronkiewicz

klasa VIII - Anna Kaszowicz - Rumińska