Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Oddział przedszkolny

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2019 -2020

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego:

 

1. Adamik Zuzanna

2.Berkowicz Julia

3. Berkowicz Wiktor

4. Frączek Dominik

5.Gorgosz Maja

6. Konieczna Barbara

7. Łyszczarz Anna

8. Machowicz Jagoda

9.Olszewski Leon

10. Serwa Milena

11. Zborowska Lena

 

 

 

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2018 - 2019


    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  
                                                                  

        Oddział przedszkolny, który działa w naszej szkole obejmuje nauczaniem, wychowaniem i opieką dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego w formie zabawowej i mają głównie na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci m.in.

w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień , wyrabiania umiejętności intelektualnych i społecznych, kształtowania  odporności emocjonalnej, budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym , wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, budowanie systemu wartości.
      Nadrzędnym celem pracy z dziećmi 6 letnimi jest przygotowanie ich do podjęcia nauki  w szkole. Rola oddziału przedszkolnego w szkole  
w zakresie uczenia się dziecka polega głównie na stwarzaniu okazji, które sprzyjają zdobywaniu przez dziecko  wiadomości i umiejętności.  Proces wychowania i kształcenia jest zintegrowany. Zabawa, praca, zajęcia, czynności samoobsługowe dziecka, czyli wszystkie sytuacje mają charakter wychowawczy i oddziałują na rozwój całej jego osobowości.

     Odział przedszkolny  dostarcza okazji do współdziałania w grupie rówieśniczej, przez co dziecko uczy się dostrzegać i rozumieć potrzeby innych,  kształtuje umiejętność zgodnego i kulturalnego współżycia w grupie, uczucie empatii, podporządkowania się wspólnym interesom.
      W ramowym rozkładzie dnia jest czas na zajęcia zorganizowane oraz swobodną zabawę według zainteresowań.  Dzieci z oddziału przedszkolnego chętnie biorą udział
w różnego rodzaju zajęciach i zabawach.
      Są to między innymi:
- zajęcia umysłowe rozwijające mowę i myślenie,
- zajęcia poszerzające wiedzę na temat otoczenia społeczno – przyrodniczego,
- zajęcia wyrabiające umiejętność czytania oraz przygotowujące do nauki pisania,
- zajęcia kształcące pojęcia matematyczne,
- zajęcia plastyczno – konstrukcyjne,
- zajęcia i zabawy muzyczno – ruchowe,
- ćwiczenia gimnastyczne.
W miarę możliwości organizowane są spacery oraz zabawy na świeżym powietrzu.
    Dzieci z oddziału przedszkolnego mają ustalony własny rytm dnia – nie obowiązuje ich dzwonek.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze trwają 5 godzin dziennie(od 7.30   do 12.30).
Oprócz zajęć edukacji przedszkolnej, dwa razy w tygodniu odbywają się półgodzinne zajęcia z języka angielskiego. Organizowane są również zajęcia z religii.
     Dzieci z oddziału przedszkolnego mają do dyspozycji dwie sale: sala przedszkolna, w której odbywa się większość zajęć, oraz sala zabaw. Oba pomieszczenia są dobrze wyposażone. Baza oddziału przedszkolnego została znacznie wzbogacona w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło”. Dzięki temu przedsięwzięciu pozyskano m.in. meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakres wsparcia udzielonego
w ramach  tego projektu objął również rozbudowę placu zabaw.        

Przedszkolaki mogą korzystać także z innych szkolnych pomieszczeń, jak: sala gimnastyczna, sala komputerowa, biblioteka.
     Dzieci z oddziału przedszkolnego czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Wspólnie ze starszymi kolegami biorą udział w realizacji zadań wychowawczych, n.p. w różnorodnych akcjach społecznych, wydarzeniach kulturalnych, akademiach, konkursach i spotkaniach oraz wyjazdach organizowanych przez szkołę. 
    Po pięciu godzinach pobytu w oddziale zerowym dzieci mogą skorzystać za zgodą rodziców 
z opieki świetlicowej. Rodzice mają również możliwość zamówienia dziecku obiadu.


sala zabaw