Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Zajęcia logopedyczne

W ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Jasło” w Szkole Podstawowej w Opaciu odbywają się zajęcia z logopedii. Na zajęcia uczęszczają uczniowie przebadani przez specjalistów               w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jaśle i zakwalifikowani do poszczególnych grup.

 Realizowane zajęcia logopedyczne mają charakter zespołowo-indywidualny i odbywają się od listopada w trzech grupach..

Zajęcia logopedyczne przewidziane są dla dzieci, u których występuje opóźnienie rozwoju mowy. W wieku wczesnoszkolnym najczęściej występującymi wadami wymowy są: seplenienie, reranie, nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych ś ź ć dż,    s z c dz sz ż cz dż, wymowa ,,o” jako ,,a”. oraz mowa trudno zrozumiała dla obcych osób, niewyraźna.

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem oraz troską o kulturę żywego słowa. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy. 

            Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzji komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych uczuć, sądów i upodobań oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole, dlatego wspomaganie rozwoju mowy oraz korygowanie wad wymowy jest procesem bardzo ważnym.

            W czasie zajęć logopedycznych uczniowie wykonują m. in. ćwiczenia wspomagające motorykę narządów mowy, ćwiczenia usprawniające ruchome narządy artykulacyjne: języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego, ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę oddechową, regulujące pracę przepony i pogłębiające oddech. Uczniowie wykorzystują na zajęciach  multimedialny „Zestaw logopedyczny”, a także wiele różnorodnych gier specjalnie przeznaczonych na tego typu ćwiczeń.