Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Zajęcia dla dzieci z wadami postawy

Zajęcia unijne z zakresu edukacji polonistycznej mają na celu stymulowanie procesów poznawczych oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania – umiejętności bardzo ważnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Celami szczegółowymi  tych zajęć są:

  • usprawnianie i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych
  • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń,
  • rozwijanie sprawności czytania i  pisania,
  • podniesienie poziomu graficznego pisma
  • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia

 Dzięki wykorzystaniu ciekawych pomocy dzieci bardzo chętnie biorą udział                   w zajęciach, ćwiczą posiadane już umiejętności, co przyczynia się do utrwalenia pożądanych nawyków. Różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają na rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie techniki kształtnego, estetycznego    i ortograficznego pisania. Zastosowanie różnych gier dydaktycznych, loteryjek wyrazowych, a szczególnie klocków „ Mini PUSS” zachęca dzieci do samodzielnego czytania, które przez to doskonalą technikę cichego czytania ze zrozumieniem, jak również czytania głośnego, wyrazistego oraz czytania z podziałem na role.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Ostalecką i mgr Marię Witalis