Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III

Od 5 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej w Opaciu realizowany jest projekt systemowy pn."Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Jasło" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.      W ramach projektu prowadzone są zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy, zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.