Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Kadra

mgr Ewa Marchewka - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna


ksiądz Piotr Sałek - religia (proboszcz parafii Bączal Dolny)

mgr Piotr Chochół - historia, informatyka, muzyka .

mgr Jolanta Czyżowicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Zofia Gawlak - wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Gronkiewicz - matematyka

mgr Bogusława Kaleta - przyroda, wychowanie fizyczne, biologia

mgr Anna Kaszowicz - Rumińska  - język polski

mgr Anna Ostalecka - edukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka

mgr Katarzyna Wierzgacz - język angielski

mgr Maria Witalis - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Wojdyła - wychowanie przedszkolne, religia, biblioteka [urlop]

mgr Iwona Szczerba - religia

mgr Karolina Kurowska - język niemiecki

mgr Maria Karpińska - chemia

mgr Bogusława Ochońska - język polski, biblioteka

mgr Urszula Zagórska - geografia, wiedza o społeczenstwie

mgr Sabina Rymarz - fizyka 

Zespół wychowawców

 

klasa 0 - Zofia Gawlak

klasa I  -   Jolanta Czyzowicz

klasa II - Maria Witalis

klasa III -Ewa Marchewka

klasa IV - Bogusława Ochońska

klasa V -  Bogusława Kaleta

klasa VI -Elżbieta Gronkiewicz

klasa VII -   Piotr Chochół

klasa VIII - Anna Kaszowicz - Rumińska 

 

 

 

 

 

Artykuły