Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

VIII Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa w Opaciu serdecznie zaprasza uczniów klas piątych i szóstych ze szkół podstawowych w Gminie Jasło do udziału w
VIII Gminnym Konkursie Języka Angielskiego pt. „Z językiem angielskim w Zjednoczonej Europie.”Konkurs odbędzie się w Szkole
Podstawowej w Opaciu w dniu 23 maja 2014 roku o godzinie 9.00

Regulamin konkursu

Regulamin VIII GminnegoKonkursu

Języka Angielskiego

 

Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, jako środka  komunikacji w krajach Unii Europejskiej. Konkurs umożliwia uczniom sprawdzenie poziomu swojej znajomości języka jak również propaguje zdrowe współzawodnictwo.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Szkołę może reprezentować trzech uczniów. Jeżeli liczba chętnych w Państwa szkole jest większa proponujemy przeprowadzenie etapu szkolnego.

Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsca I-V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs jest jednoetapowy, ma formę testu pisemnego i trwa 60 minut. Zadania typu multiple choice, odd one out, uzupełnianie luk, prawda fałsz, dopasowywanie sprawdzają znajomość gramatyki, słownictwapodstawowych zagadnień związanych z  Australią orazumiejętność komunikacji i czytania ze zrozumieniem.

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub drogą telefoniczną prosimy kierować do 22 maja 2014 r. podając imiona i nazwiska uczestników oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Szkoła Podstawowa w Opaciu

mail:opacie@interia.pl

 tel.: 0134467201.

Zakres materiału:

Gramatyka

* czasy teraźniejsze Present Simple i PresentContinuous 

* czas przeszły Past Simple

*czasPresent Perfect

*wyrażeniegoing to

* liczebniki porządkowe

* rzeczowniki (tworzenie liczby mnogiej,   policzalne i niepoliczalne, some i any)             

*havegot,  must,can, should

*  przymiotniki ( przeciwieństwa)

           Słownictwo:

*  państwa i narodowości

*  dni, miesiące, pory roku, podawanie dat i godzin

*  dom – pomieszczenia, meble

*  rodzina

*  ciało – ludzie i zwierzęta

*  szkoła – przedmioty, przybory

*  ubrania

*  sport

*  zdrowie – choroby

*  restauracja – jedzenie, napoje

Komunikacja

* uzupełnianie dialogów dotyczących  robienia zakupów, przedstawiania się, podawania narodowości, zamawiania posiłków w restauracji, określania swoich ulubionych przedmiotów w szkole, ulubionego piosenkarza, zespołu muzycznego, ulubionej pory roku.

Kultura

Australia:

* stolica, flaga, symbole, hymn, premier, gubernator, Aborygeni

* podstawowe dane geograficzne: podział, miasta, sławne miejsca

* ważniejsze daty związane z historią: np. odkrycie, First Fleet, gorączka złota, powstanie Australii

* zwierzęta charakterystyczne dla Australii

* sławne osoby związane ze sportem, muzyką i filmem.