Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

V Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „ Lubię czytać”

W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Opaciu przeprowadzono  V Międzyszkolny  Konkurs Czytelniczy „ Lubię czytać”.

Celem tegorocznego konkursu było zapoznanie z wybranymi  baśniami Hansa Christiana Andersena, zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur, rozbudzanie motywacji do czytania i rozwijanie umiejętności odbierania dzieł literackich.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Opaciu przeprowadzono  V Międzyszkolny  Konkurs Czytelniczy „ Lubię czytać”. Celem tegorocznego konkursu było zapoznanie z wybranymi  baśniami Hansa Christiana Andersena, zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur, rozbudzanie motywacji do czytania i rozwijanie umiejętności odbierania dzieł literackich.

W  pierwszym, pisemnym etapie konkursu wzięli udział  uczniowie klas I – III ze szkół podstawowych z terenu gminy Jasło – z Jareniówki, Opacia, Osobnicy nr 1, Szebni        i Warzyc. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przeszli do kolejnego, ustnego etapu konkursu. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany. Uczestnicy solidnie przygotowali się do konkursu, czego dowodem było  uzyskanie bardzo wysokich wyników.

I miejsce     - Joanna Harmata               SP Opacie         

II miejsce    - Izabela Biedroń               SP Warzyce      

                    - Natalia Janas                    SP Opacie         

III miejsce   - Jakub Czyżykiewicz        ZS Osobnica     

oraz wyróżnienia:

 Gabriela Kazimierska     ZS Osobnica     

  Patrycja Rosół                SP Jareniówka  

  Anna Rzepa                   SP Jareniówka  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs czytelniczy „ Lubię czytać” nadal będzie się cieszył dużym powodzeniem.  

Laureatom i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy !