Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Konkurs „Warzywkowo. Dołącz do drużyny Florka”

Od marca uczniowie naszej szkoły mają możliwość brania udziału w konkursie organizowanym na zlecenie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku pod hasłem „Warzywkowo. Dołącz do drużyny Florka”

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży takich cech jak systematyczność i odpowiedzialność, a także zachowań proekologicznych oraz nawyku dbania o rośliny.

 

CZAS TRWANIA ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

  1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 4 marca 2013 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 lipca 2013 r.
  2. Przystąpić do Konkursu (dokonać rejestracji w serwisie www.warzywkowo.pl), można od godziny 00:00:01 dnia 4 marca 2013 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 marca 2013 r.
  3. Konkurs dzieli się na dwa Etapy:
  • I Etap trwa od godziny 00:00:01 dnia 04 marca 2013 r. do godziny 23:59:59 dnia 28 czerwca 2013 r.,
  • II Etap trwa od godziny 00:00:01 dnia 29 czerwca 2013 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 lipca 2013 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.warzywkowo.pl),

Zachęcamy do głosowania na uczniów naszej szkoły biorących udział w konkursie !