Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach

17 maja 2019r. odbyła się wycieczka dla uczniów uczestniczących w zajęciach  z matematyki i języka angielskiego realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło.”  Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W wyjeździe  edukacyjnym do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach k. Kielc wzieło udział 8 uczniów z klas IV- VIII.

 

Uczniowie obejrzeli wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”, która przedstawia pięć czynności życiowych utrzymujących organizm w stanie biologicznej homeostazy (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie). Ekzpozycje zwracają równie z uwagę na czynniki, które najczęściej zakłócają i powodują osłabienie ciała. Wystwa ma na celu uświadomienie zwiedzającym, głównie w praktyczny sposób, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Uczniowie mogli  m.in. zmierzyć swój wyskok, przyśpieszenie na bieżni, sprawdzić pojemność płuc, zobaczyć jak w ręce przepływa krew w żyłach czy wreszcie sprawdzić swój refleks i umiejętność myślenia logicznego.

Poza wystawą zlokalizowaną wewnątrz budynku, uczniowie mieli okazję spędzić czas w ogrodzie doświadczeń, w który wkomponowano wiele eksponatów naukowych.

Ostatnim punktem wycieczki był odrestaurowany Dwór Starostów Chęcińskich będący częścią  Zespołu Pałacowo- Parkowego, który powstał na początku XVII wieku i pełnił rolę dworu obronnego. W bogato wyposażonych pomieszczeniach odbywają się obecnie konferencje i spotkania biznesowe.